Avís Legal


1. Dades Identificatives.

 

Aquest lloc web és titularitat de l'empresa ESSENCIA ALQUIMICA (d'ara endavant, Empresa) amb domicili carrer Gessamí 8, 08700, Igualada, Barcelona.

 

Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon +34 644 044 018 o al correu electrònic essenciaalquimica@gmail.com.

 

 

2. Introducció.

 

Aquest avís legal regula lús del servei del Lloc Web.

 

En navegar per aquest Lloc Web, vostè (d'ara endavant, Usuari) accepta aquestes condicions d'ús i avís legal, comprometent-se al seu compliment.

 

L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions, suspensions, cancel·lacions o restriccions, que consideri oportunes al Lloc Web, podent canviar el disseny, presentació o configuració del Lloc Web, així com els continguts i serveis oferts, i el contingut de l'avís legal i la resta de condicions d'ús.

 

 

3. Objecte.

 

Aquest avís legal té per objecte descriure les condicions legals aplicables a l'accés i ús per part de l'Usuari a la informació continguda al Lloc Web.

 

L'Usuari queda informat i accepta que l'accés al Lloc Web no suposa, per si mateix, l'inici d'una relació comercial o d'un altre tipus amb l'Empresa. Per contractar serveis o productes oferts al Lloc Web haureu d'utilitzar els canals habilitats a aquest efecte.

 

 

4. Contingut i actualització

 

L'empresa realitza revisions periòdiques dels continguts i informació publicats al Lloc Web, però, poden no ser exhaustius o no estar actualitzats, per la qual cosa l'Empresa no assumeix cap responsabilitat respecte de la manca d'actualització o exactitud de la informació, dades o continguts publicats al Lloc Web.

 

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els elements del Lloc Web com ara la seva programació, codi font, textos, dissenys, presentació, muntatge, logotips, imatges, i qualsevol altre element susceptible de comptar amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual o industrial, són titularitat exclusiva de la Empresa o bé disposa dautorització o llicència respecte dels titulars dels seus drets dexplotació.

 

 

6. Legislació aplicable

 

Es regeix per la normativa vigent i aplicable al territori nacional. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l'aplicació de les condicions d'aquest Lloc Web, les parts sotmetran els conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d'acord amb el dret.